juli, 2017

10jul - 14Gehele dagTheater-ontdek-week, Koos Vorrink Huis

Activiteit eigenschappen

Je grenzen in zelfexpressie en lef wat oprekken? Theater is een prima middel. Deze week gaan we o.l.v. docent Hester Macrander op allerlei manieren aan de gang met spel: scenes improviseren, geloofwaardig & humoristisch spel, hoe je met publiek om. Boeken liefst voor 15 juni

Tijd

10 (Maandag) - 14 (Vrijdag)

Prijs lid

290.2

Prijs niet lid

338.8

Info e-mail/telefoonnummer e/o website

www.hestermacrander.nl

Boeken e-mail/telefoonnummer

088-099098 / koosvorrinkhuis@nivon.nl

Rubriek

Vorming en Ontwikkeling