Nivon stelt natuurvriendenhuizen beschikbaar voor vluchtelingen

Nivon stelt huizen beschikbaar voor vluchtelingen

 Het Centraal Bestuur van het Nivon heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meegedeeld mee te willen denken bij het inzetten van natuurvriendenhuizen voor de opvang van asielzoekers. Het COA heeft het Nivon om een inventarisatie van beschikbare locaties gevraagd en houdt het aanbod in beraad. 

De beheercommissies van de dertien natuurvriendenhuizen zijn op de hoogte van het aanbod. Daarbij is vastgesteld dat niet alle Nivon-accommodaties geschikt zijn (of momenteel ruimte hebben) voor de opvang van vluchtelingen. Maar indien er van het COA een verzoek binnenkomt, zal gepoogd worden zoveel mogelijk bedden beschikbaar te krijgen.

Het initiatief tot het aanbod is uitgegaan van het Nivon, om uitdrukking te geven aan de verbondenheid van de organisatie met ontheemden. “Het Nivon wil nadrukkelijk meer zijn dan een organisatie die goedkope overnachtingen biedt in onze natuurvriendenhuizen. Wij wortelen in een traditie van opkomen voor kwetsbaren en streven naar een humane samenleving. Dan is het onontkoombaar dat je nadenkt of je iets kunt doen als enerzijds het aantal ontheemden toeneemt en het Nivon anderzijds de beschikking heeft over geschikte locaties”, aldus Nivon-voorzitter Friso Teerink.

 Het COA geeft vooralsnog voorrang aan grootschalige opvang van asielzoekers. De natuurvriendenhuizen – met soms ‘maar’ rond de honderd bedden, lijken vooralsnog niet in beeld te zijn bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.