januari, 2020

15janGehele dagOntstaan en Dynamiek v.h. Waddengebied

Activiteit eigenschappen

Lezing Piet Hoekstra, hoogleraar Fysische Geografie universiteit Utrecht, portefeuillehouder Waddenacademie te Leeuwarden
Over de geologische geschiedenis, m.n. de recente ontstaansgeschiedenis van de Wadden. Wat betekent de zeespiegelstijging voor de Wadden?

Tijd

Gehele dag (Woensdag)

Info e-mail/telefoonnummer e/o website

groningenassen.nivon.nl

Boeken e-mail/telefoonnummer

secretarisgroningenassen@nivon.nl
0592-40474

Rubriek

Vorming en Ontwikkeling

X