Artikelen door chajazeegers

Nivon stelt natuurvriendenhuizen beschikbaar voor vluchtelingen

Nivon stelt huizen beschikbaar voor vluchtelingen  Het Centraal Bestuur van het Nivon heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meegedeeld mee te willen denken bij het inzetten van natuurvriendenhuizen voor de opvang van asielzoekers. Het COA heeft het Nivon om een inventarisatie van beschikbare locaties gevraagd en houdt het aanbod in beraad.  De beheercommissies van […]